Hiển thị tất cả 2 kết quả

Người tuổi Tý sinh vào các năm sau: Giáp Tý (1924, 1984, 2044); Bính Tý (1936, 1996, 2056); Mậu Tý (1948, 2008, 2068); Canh Tý (1960, 2020, 2080); Nhâm Tý (1912, 1972, 2032, 2092)
Theo Phật giáo, người tuổi Tý được độ mệnh bởi Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn.