Mặt dây chuyền Phật Thích Ca Mâu Ni tọa Đài Sen – Đá Thạch anh Pha Lê

500.000

Chất Liệu       : Đá Thạch anh Pha Lê Tự Nhiên Kích Thước   : 48 x 30 x 9 (mm) Sử Dụng       : Làm mặt Dây Chuyền ( có thể bọc thêm Vàng, Bạc ) Công Dụng   : Thành tâm đeo mặt dây chuyền Phật Thích Ca Mâu Ni bên mình sẽ được người âm thầm phù độ, bảo vệ để luôn được Bình An. Ngài soi sáng cho tâm hồn hướng đến sự thiện lương và những điều tốt đẹp, từ đó gặp được miều May Mắn và Nhân Duyên trong cuộc sống.