Mặt Nhẫn đá Ruby – Hồng Ngọc – Tự Nhiên mầu Hồng Cánh Sen xuất xứ Lục Yên Yên Bái

500.000

Chất Liệu             Ruby – Hồng Ngọc

Kiểu Mài              Cabochon

Màu Sắc              Hồng Cánh Sen