Vòng Tay Đá Mắt Hổ Tự Nhiên – Chế Tác Thủ Công

320.000380.000

Chất Liệu: Đá Mắt Hổ Tự Nhiên 100%

Kích Thước: 10 ly, 12 ly, 14 ly, 16 ly

Vòng Tay đá Mắt Hổ được xưởng chúng tôi chế tác thủ công từ đá tự nhiên để bảo toàn ngồn năng lượng cao nhất có trong đá.