Vòng Tay Đá Thạch Anh Ưu Linh 10 Ly

280.000

Chất Liệu : Đá Thạch Anh Ưu Linh

Kích Thước : 10 Ly

Số Hạt : 21 (có thể thêm hoặc bớt hạt)

Vòng Tay đá Thạch Anh Ưu Linh được Đá Quý Phong Thủy Ngọc Linh chế tác hoàn toàn thủ công tại xưởng từ đá tự nhiên để giữ được năng lượng cao nhất có trong đá.