Tag Archives: mở luân xa bằng đá quý

Luân xa (Chakra) là gì? Mở Luân xa có tác dụng gì? Công dụng Khai mở Luân xa của Đá quý

7 Luân xa - Chakras - Thất Đại Luân Xa

Bài viết trình bầy về sự hình thành của Luân xa, 7 luân xa trên cơ thể người, lợi ích của việc mở luân xa và cân bằng luân xa cũng như công dụng mở luân xa của đá quý.