Tag Archives: quán âm thiên thủ

Phật Bà Quan Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt – Vị Phật độ Mệnh cho người tuổi Tý

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát

Theo Phật Giáo Mật Tông, mỗi con giáp sẽ tương ứng với những vị Phật Độ Mệnh khác nhau. Với 12 con giáp sẽ có 8 vị Phật Bản Mệnh, chính nó sẽ hỗ trợ chúng ta ít nhiều trong công việc làm ăn, trong đời sống tình cảm,… Tìm hiểu cho mình vị Phật […]